Invuloefening

Vervoeg volgende paradigma's in de indicatief perfectum actief en vertaal.

- Afspraak voor de vertaling van de personen :

1 enk : ik
2 enk : jij (en niet : 'je')
3 enk : hij (en niet : 'zij','men',...)

1 mv : wij (en niet : 'we')
2 mv : jullie
3 mv : zij (en niet : 'ze')

- Afspraak voor de betekenis :

Je maakt voor de vertaling steeds gebruik van de vertaling die wordt opgegeven bij de infinitief.

- Maak gebruik van volgende stam- en hoofdtijden :

vocare,voco,vocavi,vocatum : roepen, ik roep, ik riep/heb geroepen, geroepen
monere,moneo,monui,monitum : waarschuwen, ik waarschuw, ik waarschuwde/heb gewaarschuwd, gewaarschuwd
mittere,mitto,misi,missum : zenden, ik zend, ik zond/heb gezonden, gezonden
audire,audio,audivi,auditum : horen, ik hoor, ik hoorde/heb gehoord, gehoord
capere,capio,cepi,captum : grijpen, ik grijp, ik greep/heb gegrepen, gegrepen


VOCA-RE
(roepen)
MONE-RE
(waarschuwen)
MITT-E-RE
(zenden)
AUDI-RE
(horen)
CAPE-RE
(grijpen)
1ste pers enk:
vertaling :
2de pers enk:
vertaling :
3de pers enk:
vertaling :
1ste pers mv:
vertaling :
2de pers mv :
vertaling :
3de pers mv :
vertaling :