Invuloefening

Vervoeg volgende paradigma's in de indicatief imperfectum passief en vertaal.

- Afspraak voor de vertaling van de personen :

1 enk : ik
2 enk : jij (en niet : 'je')
3 enk : hij (en niet : 'zij','men',...)

1 mv : wij (en niet : 'we')
2 mv : jullie
3 mv : zij (en niet : 'ze')

- Afspraak voor de betekenis :

Je maakt voor de vertaling steeds gebruik van de vertaling die wordt opgegeven bij de infinitief.
Gelieve uitsluitend deze vertaling te gebruiken. Andere vertaling (ook indien correct) zullen als fout worden aangerekend!

VOCA-RE
(roepen,riep,geroepen)
MONE-RE
(waarschuwen,waarschuwde,gewaarschuwd)
MITT-E-RE
(sturen,stuurde,gestuurd)
AUDI-RE
(horen,hoorde,gehoord)
CAPE-RE
(grijpen,greep,gegrepen)
1ste pers enk:
vertaling :
2de pers enk:
vertaling :
3de pers enk:
vertaling :
1ste pers mv:
vertaling :
2de pers mv :
vertaling :
3de pers mv :
vertaling :