Oefening 2 p. 52 - deel2

Invuloefening

Vul de gaten in en druk op Check om te kijken of je antwoorden de goede waren.
Opgelet : je zal punten verliezen door op Hint te drukken!
Splits de werkwoorden op in hun bestanddelen (gebruik steeds een koppelteken, geen spaties) en plaats ze in de juiste kolom.
Vul daarna ook de andere tijden aan.
Vertaal alle vormen.

Opgaven (in déze volgorde in de tabel te brengen!) :
aufertis - adveniam - redierunt - eripient - volebamus


Gebruik alléén volgende stamtijden en vertalingen voor je oplossingen :
- auferre,aufero,abstuli,ablatum : wegdragen (wegdragen, ik draag weg, ik droeg weg, ik heb weggedragen)
- advenire,advenio,adveni,adventum : aankomen (ik kom aan, ik kwam aan, ik ben aangekomen)
- redire,redeo,redii,reditum : terugkeren (ik keer terug, ik keerde terug, ik ben teruggekeerd)
- eripere,eripio,eripui,ereptum : wegnemen (ik neem weg, ik nam weg, ik heb weggenomen)
- velle,volo,volui,- : willen (ik wil, ik wou/wilde, ik heb gewild)

Indicatief praesens actiefIndicatief imperfectum actiefIndicatief fut. simpl. actiefIndicatief perfectum actief
tent-o
ik probeer
tenta-ba-m
ik probeerde
tenta-b-o
ik zal proberen
tentav-i
ik heb geprobeerd