Oefening 2 p. 52 - deel1

Invuloefening

Vul de gaten in en druk op Check om te kijken of je antwoorden de goede waren.
Opgelet : je zal punten verliezen door op Hint te drukken!
Splits de werkwoorden op in hun bestanddelen (gebruik steeds een koppelteken, geen spaties) en plaats ze in de juiste kolom.
Vul daarna ook de andere tijden aan.
Vertaal alle vormen.

Opgaven (in déze volgorde in de tabel te brengen!) :
tentavi - fuit - amittebant - manebis - poscunt - poteram


Gebruik alléén volgende stamtijden en vertalingen voor je oplossingen :
- tentare,tento,tentavi,tentatum : proberen (proberen, ik probeerde, ik heb geprobeerd)
- amittere,amitto,amisi,amissum : verliezen (verliezen, ik verloor, ik heb verloren)
- poscere,posco,poposci,- : eisen (eisen, ik eiste, ik heb geëist)

Indicatief praesens actiefIndicatief imperfectum actiefIndicatief fut. simpl. actiefIndicatief perfectum actief
tent-o
ik probeer
tenta-ba-m
ik probeerde
tenta-b-o
ik zal proberen
tentav-i
ik heb geprobeerdt