Oefening 3 p. 39

Invuloefening

Vul de gaten in en druk op Check om te kijken of je antwoorden de goede waren.
Opgelet : je zal punten verliezen door op Hint te drukken!
Geef eerst het grondwoord en de genitief (gescheiden door komma, geen spatie) van volgende verbogen substantieven.

Vertaal de vorm.

Zet dan in het andere getal (enk --> mv of mv --> enk) en vertaal opnieuw.

Soms zijn meerdere oplossingen mogelijk al naargelang de naamval. Je hoeft hier steeds maar 1 oplossing te geven. In je map noteer je álle mogelijke oplossingen!!

Let goed op stam en uitgang!

OPGAVEGRONDWOORD + GENITIEFVERTALINGOPLOSSINGVERTALING
ludumludus,ludihet spelludosde spelen
terram
filii
bella
exemplorum
lupas
verbi
caudae
studium
mortuos
fluviorum