oef4p111

Invuloefening

Vul de kadertjes in en druk op Check om te kijken of je antwoorden juist waren.
Opgelet: je zal punten verliezen door op Hint te drukken!
Volgende werkwoorden staan in een actieve vorm. Vertaal eerst en geef nadien de passieve vorm in het Nederlands (de vom van het werkwoord 'worden' steeds voor het voltooid deelwoord plaatsen) en in het Latijn. Gebruik ik, jij, hij, wij, jullie en zij als onderwerp.

OPGAVEVERTALINGPASSIEF NEDERLANDSPASSIEF LATIJN
mittebantzij zondenzij werden gezondenmittebantur
nominas
iuvabo
relinquit
necant
iubebimus
falletis
deducebas
curo
caedis
iacietis
cogebamus
eripient