oef1p126deel2

Invuloefening

Vul de kadertjes in en druk op Check om te kijken of je antwoorden juist waren.
Opgelet: je zal punten verliezen door op Hint te drukken!
Vertaal!
Gebruik ik, jij, hij, wij, jullie en zij als onderwerp. Zet het hulpwerkwoord 'worden' steeds voor het voltooid deelwoord.

OPGAVEVERTALING
oppugnantzij belegeren
tegimini
appellabantur
appellabuntur
iubemur
iubemus
doceberis
doceris
imperabor
ducar
dimittitis
iuvabatur
iuvabit
relinquimur