oef4p95

Invuloefening

Vul de kadertjes in en druk op Check om te kijken of je antwoorden juist waren.
Opgelet: je zal punten verliezen door op Hint te drukken!
Noteer van volgende werkwoordsvormen de presensstam

OPGAVESTAM
ponere
clamare
habere
fugere
venire