oef3p91-92

Invuloefening

Vul de kadertjes in en druk op Check om te kijken of je antwoorden juist waren.
Opgelet: je zal punten verliezen door op Hint te drukken!
Noteer van volgende werkwoordsvormen de stam, de eventuele bindklinker (bij het ontbreken hiervan typ je een x), de uitgang en de vertaling!
Bij de vertaling gebruik je ik, jij, hij, wij, jullie en zij.OPGAVESTAMBKUITGANGVERTALING
mittimusmittimuswij zenden
habetis
teneo
excitas
faciunt
pervenis
eligis
ponit
venitis
reddunt
pugnas
fugit
do
scribo