oef2p85

Invuloefening

Vul de kadertjes in en druk op Check om te kijken of je antwoorden juist waren.
Opgelet: je zal punten verliezen door op Hint te drukken!
Bepaal naamval, geslacht en getal van volgende substantieven. Zet vervolgens het adjectief in de juiste vorm. Vertaal dan adjectief en substantief samen.

OPGAVENAAMVAL,GESLACHT EN GETALADJECTIEFVERTALING
equorum (magnus a um)gen ml mvmagnorumvan de grote paarden
linguas (noster tra trum)
puellae (multus a um)
saxo (magnus a um)
teli (novus a um)
via (longus a um)
oppida (vester tra trum)
elephanti (suus a um)
filios (multus a um)
terram (tuus a um)
amicis (paucus a um)