oef2p75

Invuloefening

Vul de kadertjes in en druk op Check om te kijken of je antwoorden juist waren.
Opgelet: je zal punten verliezen door op Hint te drukken!
Vertaal onderstaande woordgroepen die in de datief staan(Vertaal het meewerkend voorwerp met "voor"). Zet ze daarna in het Latijn in het ander getal.

OPGAVEVERTALINGANDER GETAL
equovoor het paardequis
legatis
Romano
viae
telo
puellis
filio
exemplis