oef1p75

Invuloefening

Vul de kadertjes in en druk op Check om te kijken of je antwoorden juist waren.
Opgelet: je zal punten verliezen door op Hint te drukken!
Geef naamval, geslacht en getal van volgende naamwoorden. Eén mogelijkheid volstaat.

OPGAVENAAMVAL, GESLACHT EN GETAL
ciboabl ml enk
campum
Romani
puellae
inopiam
virgo
bellis
puerorum
iuvenis