Header

Header

Header

Header

Header

Header

Header

Header

Header

Header

Header

 


 


 


 

     LATVOC kan aangeven welke *-woordjes je reeds hebt ontmoet in de gelezen teksten.
Ze worden per woordsoort alfabetisch weergegeven.

Ik geef aan welke tekstjes reeds werden behandeld en druk op 'Klaar'.

LUDUS LUDUS A LUDUS B
LUDUS PRIMUS 11A01 : Latijnse zegswijzen
11B01 : Aeneas vlucht uit Troje en sticht nieuwe stad
11B02 : De geboorte van Romulus en Remus
11B03 : De wolvin en de herder
11B04 : De tweeling helpt hun grootvader weer op de troon
11B05 : De voortekens
11B06 : Broedermoord
11B07 : De Sabijnse maagdenroof
11B08 : Koning Tarquinius wordt verdreven uit Rome

LUDUS SECUNDUS 12A01 : Porsenna en Cloelia
12A02 : De ganzen van de Capitolinus
12A03 : Over de Alpen
12A04 : De moord op Caesar
12A05 : Augustus, de Verhevene
12A06 : Pax Romana
12B01 : Quinctius Cincinnatus
12B02 : Oude soldaten sterven niet...
12B03 : Oude soldaten sterven niet...
12B04 : Oude soldaten sterven niet...
12B05 : Een duel
12B06 : Een aanbeveling voor Cornelius Minicianus
12B07 : Een soldatenleven
12B08 : Een nationale held
12B09 : Muiterij in het legerkamp
12B10 : Slagen en verwondingen

LUDUS TERTIUS 13A01 : Fabel 1
13A02 : Fabel 2
13A03 : Fabel 3
13A04 : Fabel 4
13A05 : Fabel 5
13A06 : Fabel 6
13B01 : Bedplassen
13B02 : Een spraakgebrek
13B03 : Tanden
13B04 : Verliefd
13B05 : Een hoestbui teveel
13B06 : Stinken I
13B07 : Stinken II
13B08 : Stinken III
13B09 : Stinken IV
13B10 : Aambeien
13B11 : Fier
13B12 : Trouwen
13B13 : Overspel
13B14 : Keizer Augustus krijgt spitsvondig antwoord
13B15 : Lachen met keizer Claudius
13B16 : Pecunia non olet

LUDUS QUARTUS 14A01 : Goede kindermeisjes
14A02 : Verwende nestjes
14A03 : Dagboek van een jonge Romein
14A04 : Dagboek van een jonge Romein - vervolg
14A05 : Eerst Grieks leren
14A06 : Kinderen slaan haalt niets uit
14B01 : Het gat dichten
14B02 : ??
14B03 : Een beer van een vent
14B04 : Wie doet beter?
14B05 : Lotto
14B06 : De keizer beveelt

LUDUS QUINTUS 15A01 : De schepping
15A02 : Ook de goden zijn ondergeschikt aan het Fatum
15A03 : De geboorte van Apollo
15A04 : Daucalion en Pyrrha
15A05 : Prometheus gestraft
15A06 : Proserpina gekidnapt
15B01 : Wie wordt de eerste koning van Rome?
15B02 : De dood van Augustus voorspeld?
15B03 : De overmoed van Claudius Pulcher
15B04 : De Sibillijnse boeken
15B05 : De godsdienstvoorschriften van Numa Pompilius
15B06 : Augustus, een groot bouwheer
15B07 : Feest van Isis
15B08 : Profiel van een Vestaalse maagd
15B09 : Inhuldiging van de tempel voor Jupiter
15B10 : De veerman van de onderwereld
15B11 : Enkele grafschriften
15B12 : Een spookhuis
LUDUS SEXTUS 26A01 : De aardbevingen in 62 n. Chr.
26A02 : De eerste tekenen
26A03 : Plinius de Oudere gaat op onderzoek uit (Ned.)
26A04 : Twijfel...
26A05 : Plinius de Oudere komt om (Ned.)
26A06 : Hoe vergaat het ondertussen Plinius de Jongere (Ned.)
26A07 : Een massale exodus
26A08 : Het wordt weer licht (Ned.)
26B01 : Hatelijk, die winkeliers!
26B02 : Files en vuiligheid
26B03 : Lawaai, altijd maar lawaai...
26B04 : 's Nachts is het gevaarlijk op straat
26B05 : Brand
26B06 : Het platteland is saai (Ned.)
26B07 : Het leven in insulae (Ned.)
26B08 : Te huur!
26B09 : Diefstal
26B10 : Rumoer in en rondom een badhuis (Ned.)
26B11 : Een exquise smaak (Ned.)
LUDUS SEPTIMUS 27A01 : De vijf levensfasen
27A02 : Een geboortekaartje uit Pompeji (niet beschikbaar)
27A03 : Het verhaal van Iphis
27A04 : Jong getrouwd, jong gestorven (Ned.)
27A05 : Ernstig echtelijk geweld
27A06 : De ideale matrona
27A07 : De klachten van Corax
27A08 : De oorsprong van de namen van de magistraten
27B01 : Sterven voor het vaderland (Ned.)
27B02 : De heldenmoed van Mucius Scaevola
27B03 : Discipline, de kortste weg naar het succes
27B04 : Vaderlandsliefde boven vaderliefde
27B05 : Het aankweken van een winnersmentaliteit d.m.v. discipline (Ned.)
27B06 : Een perfecte vrouw
27B07 : Turia komt haar man te hulp (Ned.)
27B08 : En iedereen doet maar ... (Ned.)
27B09 : Augustus doet het vanuit politiek oogpunt (Ned.)
27B10 : Het gouden paleis van Nero (Ned.)
27B11 : Decadentie ten top (Ned.)
27B12 : Een dodelijke rozenlawine
LUDUS OCTAVUS 28A02 : Van centurio tot schuldslaaf
28A03 : Eendracht maakt macht
28A05 : De revolutionaire hervormingen van C. Gracchus
28A06 : Handel drijven vraagt vaak risico's

LUDUS NONUS 29A01 : De indeling van GalliŰ
29A02 : De Romeinen krijgen op hun donder van de Eburonen
29A05 : Top vijf van de Keltische goden
29A06 : Plichten van de Dru´den : maretakken en magie
29A09 : Dru´denvervolging

LUDUS DECIMUS 2XA03 : De dood van Archimedes